AdygPlus - Circassian blog                                                                 
 

מה לעשות כדי להציל את השפה הצ'רקסית


כיום ברור לכולם כי השפה הצ'רקסית נמצאת במצוקה קשה ונמצאת בתהליך של דעיכה מואצת. שפה עתיקה זו יכולה להיעלם מהעולם תוך עשרות שנים אם הצ'רקסים לא יעשו דבר רציני כדי לעצור את התהליך הזה.

לדעיכת השפה הצ'רקסית יש סיבות רבות, אך שתי הסיבות העיקריות הן:
- הצ'רקסים אינם נמצאים במקום אחד אלא מפוזרים בכל העולם.
- הפוליטיקה של רוסיה כלפי הרפובליקות (מדינות) הצ'רקסיות בפדרציה הרוסית.

כיום הטכנולוגיה הקיימת בעולם נותנת את ההזדמנות להתגבר על שני המכשולים שהזכרנו לעיל. האינטרנט נותן אפשרות לעשות הרבה דברים מבלי להתאסף במקום אחד וכן דרך האינטרנט אפשר לעבור כל גבול בעולם.

האפשרויות לפיתוח וקידום השפה הצ'רקסית הן כדלקמן:

1. הקמת תחנת טלוויזיה עולמית שתשדר בשפה הצ'רקסית 24 שעות ביממה.

2. הקמת רדיו עולמי שתשדר בשפה צ'רקסית 24 שעות ביממה.

3. הקמת אתר אינטרנט שיעבוד בשפה הצ'רקסית. אתר כזה יעבוד בתחום המידע הקשור לצ'רקסים למולדת הצ'רקסית ולעולם וכן אתר  כזה יכיל חומר או תכניות ללימודי השפה הצ'רקסית לכל הגילאים.

 4. פתיחת בתי ספר פרטיים ששפת הלימוד העיקרית שלהן תהיה השפה הצ'רקסית. בתי ספר כאלה אפשר גם לפתוח וללמד דרך האינטרנט.

5. הקמת קרן עולמי לפיתוח וחיזוק השפה הצ'רקסית.

ישנן דרכים אחרים שיחזקו את השפה, אך הזכרנו כאן את חמשת הדברים החשובים ביותר שיכולים לקדם את השפה הצ'רקסית.

העם הצ'רקסי אינו עם קטן ואינו עם עני, כך שהינו יכול להקים את הדברים שהזכרנו כאן ללא שום בעיה אם הצד הארגוני של תכנית זו תבוצע באופן מקצועי כמו גם מרכז העבודה של הארגון חייב להיות באחת המדינות הדמוקרטיות באירופה.

הצעד הראשון ליישום תוכנית זו הוא הקמת ועדה עולמית עצמאית לפיתוח וקידום השפה הצ'רקסית.