AdygPlus - Circassian blog                                                                 
 

מי אנחנו אדיגפלוס - הבלוג הצ'רקסי - הינו בלוג מידע אשר מפרסם על האירועים החשובים במולדת הצ'רקסית, בפזורה הצ'רקסית ובעולם.