Гъуашъо Руслан Краснодар къагъэкIуагъэп, исуд и 16-м лъагъэкIотагъ


Непэ, чъэпыогъум и 5-м, щэджагъом, Гъуашъо Руслан зисыгъэ мащинэр хы Iушъо гъогум къыщагъэуцугъ Краснодар къамыгъэкIоным пае. Джащтэу сыхьат заулэ аIыгъагъ ытIанэ Руслан икъуаджэу Кичмай ыгъэзэжьыгъ. 

Гъуашъом и адвокат Краснодар судым кIогъагъ ау ащ къыраIуагъ Руслан исуд Iоф чъэпыогъум и 16-м зэрэлъагъэкIотагъэр.

Адыгэ кIалэ 200 нахьыбэ Краснодар судым кIогъагъэх Руслан зэрэкъотыхэр къагъэлъэгъонэу. Ахэр зэхэгущыIэжьыгъэх тапэкIэ Руслан зэрэдеIэщт шIыкIэхэм. 

Адыгэ активистхэм фейсбукум къызэрэщатхыгъэмкIэ Руслан инэкI ытIупщыжьынэу игъусэмэ къариIуагъ.
Comments