Адыгэ Республикэр илъэс 30 зэрэхъугъэм мэфэкI инхэр щыIэщтых

Чъэпыогъум и 5-м, Адыгэ Республикэм республикэ статус иIэ зэрэхъугъэр илъэс 30 хъущт. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ инхэр республикэм щыкIощтых.

Ахэм ащыщых: щы зэфачъэу Мыекъуапэ дэт щы-зэфачъэ чIыпIэм щыIэщтыр, ар чъэпыогъум и 5-м сыхьатэ 11.00-м рагъэжьэщт. Къашъо, пщыналъэ ыкIи орэд къэгъэлъэгъонхэр Мыекъуапэ иутыку шъхьаIэу Ленин зицIэм щыкIощтых чъэпыогъум и 5-м сыхьатэ 18.00-м. Сыхьатэ 22.00-м ошогум дадзыерэ мэшIо джэгу къэгъэлъэгъон щыIэщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, мэфэзакъор (щэмбэт) IофшIэн мафэу щытыщт. Тхьэумафэр, блыпэр ыкIи гъубджэр (2, 3, 4 чъэпыогъу) зыгъэпсэфыгъо мафэу щытыщтых.

Мыгъэ, Республикэм имафэрэ Мыекуапэ имафэрэ зэхэтхэу агъэмэфэкIыщт.

Comments