Къохьлъатэ тlысыпlэ Мыекъуапэ щашIынэу агухэлъ

Адыгэ Республикэм зекlо къакlохэрэм япчъагъэ фэдитlукlэ хэзгъэгъощт къохьлъатэ тlысыпlэ (аэропорт) Мыекъуапэ щашlын алъэкlыщт, ащ ишlуагъэкlэ джы агъэпсырэ къушъхьэ гъэпсэфыпlэу "Лэгъонакъэ" зиушъомбгъушъущт, къеты республикэм иправительствэ ипресс-къулыкъу. 

Зекlоным ихэхъоныгъэхэм афэгъэхьыгъэ комиссием изэхэсыгъо Урысые Федерацием ивице-премьерэу Дмитрий Чернышенкэм видео зэдэгущыlэгъу зэхищагъэм Адыгеим щагъэпсыщт гъэпсэфыпlэу "Лэгъонакъэ" ипроект ыкlи Мыекъуапэ икъохьлъатэ тlысыпlэ Адыгэ Республикэм илlышъхьэу Къумпlыл Мурат ащ къащытегущыlагъ.Comments