האגודה הצ'רקסית בעיר מוסטפה קמאלפאשה בחרה יושב ראש חדש

28 במרץ, בעיר מוסטפה קמאלפאשה שבטורקיה, התקיים כנס בחירת יושב ראש וההנהלה של האגודה הצ'רקסית בעיר.

לתפקיד יושב ראש האגודה נבחר חיירדין גוק. להנהלת האגודה נבחרו 7 חברים ולמועצת המנהלים נבחרו שבעה חברים.  

בעיר זאת נמצאת קהילה צ'רקסית של כמה אלפים. העיר נמצאת במחוז בורסה. 

חברי ההנהלה:

1- Hayrettin GÖK   (יושב ראש)      
2- Davut TOSUN            
3- Arif Kamil ÖZEN
4- Gökçe EĞRİBAŞ
5- Suat ETTİ
6- Recep AYDAR
7- Ubeydullah KALI

חברי מועצת המנהלים:

1- Halim TOKDEMİ
2- Erol ASLAN
3- İsmail BAYRAM
4- Filiz DURAK
5- Turgut BALTA
6- Yasin KAL
7- Enes EMRE


Comments