Ulusal Cumhuriyetlerin anayasa mahkemeleri tasfiye ediliyor

Rusya Federasyonu Devlet Duması, Rusya’nın kurucu unsurları olan ulusal cumhuriyetlerin anayasa mahkemelerini kapatmayı öneren tasarıyı onayladı. Karar Duma’nın web sitesinde yayınlandı.

Buna göre cumhuriyetlerin anayasa mahkemeleri yargılama için yeni davaları kabul etmeyecek. Tasarıda 1 Ocak 2023 tarihine kadar mevcut tüm davaları tamamlamaları ve kararlar almaları gerektiğini belirtiyor. 1 Ocak 2023’ten sonra yargıçlar da atanmayacak.

Bunun yerine cumhuriyetler, yasama organına bağlı ( cumhuriyet parlamentosu altında ) çalışacak anayasa konseyi oluşturulmasına karar verme yetkisinde olabilecekler.

Ulusal Cumhuriyet anayasaları şuanda 13 Cumhuriyette faaliyet gösteriyor : Başkurdistan, Tataristan, Karelya, Komi, Mari El, Tuva ve tüm Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri.

Bilindiği üzere hukukun üstünlüğünü kurmanın önemli bir ilkesi kuvvetler ayrılığı sistemidir. Adıge Cumhuriyeti Anayasasında bu ilke 7. maddede yansıtılmaktadır:

“ADIGE CUMHURİYETİ’NDE DEVLET GÜCÜ YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI OLMAK ÜZERE BÖLÜNME TEMELİNDE KULLANILIR. YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, KENDİ YETKİLERİ DAHİLİNDE BAĞIMSIZ OLARAK HAREKET EDER, BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİM HALİNDEDİR. “

Adıge Cumhuriyeti Anayasası 7. Madde
Karar ile ulusal cumhuriyet anayasa mahkemelerinin tasfiye edilmesi üniter devlet olma yolunda büyük bir adım olarak değerlendirilirken ‘federalizm’ ve cumhuriyet statülerine dair tartışmalar tekrar gündeme geldi.Comments