Deklarasyon: Baskılara ve Kısıtlamalara Karşı Anadillerimizi Sonuna Kadar Savunacağız


Rusya Federasyonu'nda 3 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve anadillerin eğitimine kısıtlamalar getiren yasa ile ilgili olarak, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara'da biraraya gelen, yasadan etkilenen farklı kesimlerin temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları, yapılacak diğer çalışmaların yanısıra öncelikle ortak kaygı ve tepkilerin dile getirileceği bir deklarasyon yayınlanması konusunda mutabık kaldılar.

Hazırlanan deklarasyon çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve toplam 121 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Deklarasyonumuz bu yasa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının imzasına açık kalmaya devam edecektir. İmzacı olmak isteyen kuruluşlar info@kaffed.org adresine e-mail ile bildirebilirler.

DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU:

BASKILARA VE KISITLAMALARA KARŞI ANADİLLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

15 Ağustos 2018

            Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonunda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.

 Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

            Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

            Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yokoluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.

İMZACI KURULUŞLAR                 :

1864 Erbaa Çerkes Derneği

Adana Çerkes Kültür Derneği

Adige Dil Derneği

Adige Khase-Çerkes Derneği

Adige Kültür Derneği

Afşin Kafkas Kültür Derneği

Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana

Ankara Dostluk Kulübü

Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği

APRA Yayıncılık

Antalya Dostluk Kulübü

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Başkent Dostluk Kulübü

Biga Kafkas Kültür Derneği

Bilecik Kafkas Kültür Derneği

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği

Bolu Kafkas Derneği

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Der.

Bursa Çerkes Kültür Derneği

Bursa Dostluk Kulübü

Çerkes Derneği/Ankara

Çerkes Derneği/Antalya

Çerkes Dernekleri Federasyonu

Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği

Çerkes Hakları Derneği

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği

Çerkes Kültür Evi Derneği

Çerkesya Gençlik Meclisi

Çerkesya Hareketi

Çerkesya Yurtseverleri

Çerkesya.net

Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Çifteler Karaçay-Balkar Derneği

Çoğulcu Demokrasi Partisi

Çorum Kafkas Derneği

Çukurova Dostluk Kulübü

Demokratik Çerkes Hareketi

Dostluk Kulüpleri Platformu

Düzce Adige Kültür Derneği

Düzce Dostluk Kulübü

Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği

Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Gaziantep Kafkas Derneği

Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Göksun Çerkes Kültür Derneği

Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

Gönen Kafkas Kültür Derneği

Hamamözü Çerkes Derneği

İnegöl Çerkes Kültür Derneği

İskenderun Kafkas Derneği

İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği

İstanbul Çerkes Derneği

İstanbul Dostluk Kulübü

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

İzmir Çerkes Kültür Derneği

Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği

Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı

Kafkas Derneği

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Kafkas Vakfı

Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Der.

Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Kayseri Dostluk Kulübü

Kayseri Kafkas Derneği

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Kiçir Adige Derneği

Kocaeli Dostluk Kulübü

Kocaeli Kafkas Derneği

Konya Çerkes Derneği

Kozlu Çerkes Derneği

Küçüksu Kafkas Derneği

Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Ladik Çerkesler Derneği

Maltepe Çerkes Derneği

Manisa Kafkas Derneği

Marmara Çerkes Derneği

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Merzifon Çerkes Kültür Derneği

Meydandüzü Köyü Çerkes Kültür Derneği

Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği

Nazilli Kafkas Derneği

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği

Oset-Alan Kültür Derneği

Osmaniye Kafkas Kültür Derneği

Reyhanlı Çerkes Derneği-Adığe Khase

Sakarya Kafkas Kültür Derneği

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği

Samsun Çerkes Derneği

Sarıgüney Kültür Yardımlaşma Derneği

Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Sinop Kafkas Derneği

Sivas Kafkas Çeçen Derneği

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Soma Kafkas Kültür Derneği

Söke Kafkas Derneği

Sungurlu Kafkas Kültür Derneği

Susurluk Kafkas Derneği

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı

Şarkışla Kafkas Derneği

Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma

Tokat Çerkes Derneği

Turhal Kafkas Kültür Derneği

Uzuntarla Adige Kültür Derneği

Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği /İstanbul

Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği /Kayseri

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği

kaffed.org

Comments