Адыгэ бэнакIоу Къодзыкъо Саусэрыкъо УФ-м изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ


Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ бэнакIоу Къодзыкъо Саусэрыкъо, Урысые Федерацием  рим-грик бэнэнымкIэ ичемпионат апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, дышъэ медал къыфагъэшъощагъ.

Зэнэкъокъур къалэу Владимир щыкIуагъ, мэкъуогъум 15-м щегъэжьагъэу и 17-м нэс.

Comments