Maykop Adıge Khase Kondretov'dan Özür Bekliyor


Adıge Khase son açıklamaları ile ilgili Kondratev'den Çerkes halkından özür dilemesini istiyor. 

Son günlerde Ukrayna Ulaştırma bakanı Vladimir Umilyanov ile Krasnodar eyaleti başkanı Kondratev arasında Kuban bölgesi nin kime ait olduğu üzerine başlatılan tartışma, Kuzey Batı Kafkasya'nın yerli halklarından olan Çerkeslerin haklarını savunan Maykop Adığe Khase’yi yetkililerini kızdırdı.

Adıge Khase son açıklamaları ile ilgili Kondratev’den Çerkes halkından özür dilemesini istiyor.

Maykop Adığe Khase yaptığı açıklamada;

Bizde bir söz vardır, ‘’Ölmemiş ayının postu paylaşılmaz.’’ Bahsi geçen bölgede bölgenin gerçek sahipleri olan Çerkes halkı yaşamlarını mevcut Adığey Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey Balkar Cumhuriyetinde sürdürmektedir.

Bu tartışılan bölge Çerkeslerin tarihsel toprağı iken Krasnodar Kray’ın valisi, 2.Ekaterina’nın Kuban Kazaklarından şikayet etmesinden nasıl bahsedebilir?

Kendisi bölgenin aslında kimin tarihi toprağı olduğunu bilmiyorsa, Ukraynalı bakana tarihi ve Coğrafyayı bilmediği suçlaması ile ona tarih coğrafya kitapları göndereceğini nasıl söyleyebilir?

Biz Çerkesler olarak bu gerçekleri gözardı edenlere tekrar hatırlatmak isteriz ki; Tüm bu bahsi geçen topraklar Çerkeslerin tarihi anavatanıdır.

Çerkesler bu topraklardan; Bugünkü Rusya federasyonuna bağlı cumhuriyetlerden Adıgey Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Natoya kabul edilmiş olan Gürcistan ile yine ABD içindeki bazı eyaletlerce resmi olarak kabul edildiği üzere soykırıma uğratılarak sürgün edilmişlerdir. Bu yüzden söz konusu coğrafyanın büyük bölümü Çerkessiz kalmıştır.

Maykop Adığe Khase olarak, Krasnodar eyalet valisinden bir an önce bu toprakların gerçek sahibi olan Çerkeslerden özür dilemesini bekliyoruz. Diğer taraftan, Çerkes-Rus savaşları ile ilgili olarak dönemin Çarlık Rusya’sı generallerinin bölgede dikilen heykellerinin, orada yaşayan Çerkeslerin hassasiyetleri göz önüne alınarak bir an önce sökülmesini talep ediyoruz.

Zaurbiy Çundışko

Maykop Adığe Khase Başkanı

Kaynak: http://www.natpressru.info/index.php?newsid=11116 

Çeviri: Кушу Ф.

Cherkessia.net, 16 Mayıs 2017


Comments