Thursday, April 20, 2017

21.07.2017 - מדרחוב ססגוני באווירה צ'רקסית בכפר כמא


במסגרת ארועי הפסטיבל הצ'רקסי אשר יהיה בכפר כמא בחודש יולי יתקיים מדרחוב ססגוני באוירה צ'רקסית.  

תושבי הכפר והסביבה, המעוניינים לפתוח דוכן במדרחוב מוזמנים להירשם.
להרשמה: 
https://goo.gl/forms/mgISbf6ReBRxk8C52

הערה חשובה: מדובר בהרשמה בלבד ולא באישור. האישור יינתן למבקשים לאחר אישור של המועצה ומשטרת ישראל. 
למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות האפליקציה (תחת הלשונית 'תרבות וספורט: הפסטיבל הצ'רקסי)


No comments:

Post a Comment