Tuesday, June 5, 2018

השקט לפני הסערה - הבחירות בכפר כמא


עוד חצי שנה יהיו הבחירות למועצה המקומית של כפר כמא - על פי הידוע לנו, עד היום הצהירו על מועמדותם רק שני אנשים זכריה נאפסו ואסמעיל לבאי.

בטח עוד מעט יתחילו ההתרוצוציות עם הסיסמאות הידועות תן לי אתן לך תעשה לי אעשה לך חבר שלי חבר שלך קרוב שלי קרוב שלך וכיוצא באלה...     

1 comment:

  1. מאחלים בחירות נעימות וטובות למען התושבים

    ReplyDelete