Thursday, March 29, 2018

הצעה לשנות את ההמנון של מדינת ישראל


רציתי להתייחס לרעש שעשו בנושא של ביברס נאתכו אשר לא שר את ההמנון של מדינת ישראל, גם אני לא הייתי שר את ההמנון מכיוון וההמנון הזה לא מתייחס לכל אזרחי מדינת ישראל, כמו כן אני לא מבין מה זה אומר "נפש יהודי", האם ישנן נפשות שונות, למשל נפש נוצרי או נפש סיני וכיוצא באלה. מבדיקה מהירה שעשיתי דרך האינטרנט התברר שהמושג "נפש יהודי" לא נמצא בתורה.

אם היהודים בישראל מכבדים את התורה ואם הם מכבדים את עקרונות הדמוקרטיה אז הם חייבים לתמוך בשינוי ההמנון הקיים למשהו יותר טוב.

בן אדם עם שכל יכול להזדהות עם משהו ששונה ממנו, להזדהות עם עם מסוים או מדינה מסויימת אך אינו יכול להזדהות למשהו שנותן השראה לגזענות ולפרימיטיביות.

פטריוט אמריקאי

facebook.com

No comments:

Post a Comment