Wednesday, February 28, 2018

השימוש במושג "מדינת כפר כמא" הינה טיפשית, שקרית ופוגעת באינטרסים של העם הצ'רקסי


לעתים תכופות נתקלים בפייסבוק במושג "מדינת כפר כמא" והמשתמשים בו בעיקר צ'רקסים מכפר כמא. השימוש במושג הזה בראש וראשונה אינה חוקית מכיוון וכפר כמא אינה מדינה אלא כפר כאחד הכפרים במדינת ישראל ושימוש במושג הזה יכול לעלות ביוקר אם אזרח ישראלי או כל גוף אחר יגיש תביעה נגד המשתמש. ובכלל למה להשתמש במושג שלא קרוב לאמת אלא שקר במלואו.

דבר שני וחשוב מאוד הוא שכל המשתמשים במושג הזה בכוונה או לא בכוונה משדרים שאין צורך לצ'רקסים  לחלום או לשאוף למדינה משלהם וכך מושג זה הופך לתעמולה נגד המולדת הצ'רקסית ונגד השאיפות של העם הצ'רקסי. למה דברים כאלה לא קורים למשל אצל היהודים שחיים מחוץ למדינת ישראל? כי הם למדו לקח ממהיסטוריה, מבלי מדינה אי אפשר לשמור על עצמך על זהותך ועל כבודך.

הגיע הזמן להפסיק את השימוש במושג המטופש הזה.

 פטריוט ישראלי צ'רקסי

No comments:

Post a Comment