Tuesday, August 29, 2017

İşbirliği çalışmalarının daha da geliştirilmesi hakkında teatide bulundular


Adıge Cumhuriyeti başı görevini vekaleten yürütmekte olan Kumpıl Murat ile Sberbank’ın güneybatı bölgesi yöneticisi Yevgenıy Titov Adıge Cumhuriyeti Hükümet binasında bir araya geldi.

Toplantıda Sberbankın Adıge Cumhuriyeti dalının çalışmalarını daha da geliştirmesi gerektiği ve cumhuriyet devlet idarecileri ile daha gelişmiş çalışmalar yapılması üzerine var olan olanaklar hakkında görüşüldü. Ortak çalışma alanları arasında Cuhuriyetimiz ekonomisi ana sektörlerine bankanın yardımcı olması, ‘maaşlar ile alakalı proje’ çerçevesindeki faaliyetler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredilendirilmesi vs. yer alıyor.

Kumpıl Murat; «Banka için cumhuriyetimiz ekonomisi ve halkın büyük önemi olduğunun biz de farkındayız, Zaten bu yüzden uzun zamandır Sberbank ile kuvvetli ilişkilerimiz var. Bunun yanısıra ticari alanlara yönelik kredilerin daha fazla çıkartılması, yatırımsal ve sosyal nitelikli projelerin hayata geçirilmesi konularında işbirliğimizi daha da geliştirebiliriz. Desteğinizi bekliyoruz, cumhuriyetimizin finansal alanda durumunun daha iyileşmesi konusunda size güveniyoruz.», — dedi.

Yevgenıy Titov ise; « Küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak konusuna büyük önem veriyoruz. Bankamız ekonomiye katkı sağlayacak ticari projeler için kredi teminine hazır. Sberbank küçük ölçekli işletmeler için de bazı çalışmalar gerçekleştirecek. Bunun yanısıra bankamız yatırım ve altyapı ile alakalı projelerin ekspertiz araştırmalarını yapmaya da hazır.», — dedi.

Sberbank güney batı bankası, Rusya Sberbank’ın bir dalı. Rusya federasyonundaki 11 bölgede; Rostov Diyarı, Krasnodar Eyaleti, Stavropol Eyaleti, Adıge Cumhuriyeti, Kalmık Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Kabartay-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Osetya Cumhuriyeti, İnguş Cumhuriyeti, Çeçen Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyetinde faaliyet gösteriyor.

Adıgey yaşayanların yüzde 67 kadarı bankaya güveniyor, paralarını bu bankada değerlediriyor. Sberbank Cumhuriyetimizdeki kooperatifsel müşterilerin yüzde 16’sına kredi veriyor.

Adıge Cumhuriyeti Başı Basın Bürosu

Fotoğraf A. GUSEV tarafından çekildi

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi


No comments:

Post a Comment